Учебници по биология

Учебници по биология за медицинските университети

Биология, учебник за 8 клас, Василий Ишев и съавтори, 2001-2004 г. и 2009 г., изд. “Просвета”,София.
Биология и здравно образование – ЗП, учебник за 9. клас, Огнян Димитров и съавтори, 2001-2004 г.,
изд. “Булвест 2000”, София.

Биология и здравно образование – ЗП, учебник за 10 клас, Петър Попов и съавтори, 2001-2004 г.,
изд. “Просвета”, София.

Биология и здравно образование – ЗП, учебник за 10 клас, Огнян Димитров и
съавтори, 2001-2006 г., изд. “Булвест 2000”, София.