Уроци по Химия и Биология

Започни сега! Цени на уроците

Уроци по биология и химия за кандидатстване медицина, стоматология и фармация във всички български университети

Учете с нашите уроци по биология и химия!

Кандидат-студенти

Специалности - медицина, фармация, стоматология, ветеринарна медицина

Матури

Оценката от матурата по биология - вход за университет

За контакти

Онлайн връзка с мен.

Защо да изберете уроците по химия и биология?

Успешно представяне на матурата по биология и на кандидатстудентските изпити по химия и биология!

Обучение с опитeн преподавател

Опитният преподавател обръща внимание на онези моменти, където учениците често допускат грешки и им помага да се справят с трудностите.

Проверка и оценка на знанията

Всеки урок включва изпитване. Проверката и оценката дават реална представа за това какво е научил ученика и какво трябва да научи.

Писане на домашна работа

За да има резултати, учениците трябва всеки път да са отлично подготвени за часа и да са написали домашната си работа.

About us
Предоставяне на учебни материали

Предоставят се планове по биология и разработени теми по химия, които помагат на учениците за по-доброто усвояване на знанията.

Решаване на тестове по биология

Тестове по биология за матура и за МУ Плевен, Варна, Пловдив. Разработване на отворени въпроси по биология за същите университети.

Решаване на задачите по химия

Решаване на задачи и тестове по химия за МУ Плевен, Варна, София, Стара Загора и примерни задачи и тестове за МУ Пловдив.

Цени

Цени на нашите уроци