График на изпитите по биология и химия за МУ Плевeн - прием 2020

Валентина Росенова 767 13.Nov.2019

График за предварителни и редовни изпити за учебната 2020-2021 г.

Създадена на 04 Ноември 2019

   

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ КОНКУРСНИ ИЗПИТИ В МУ – ПЛЕВЕН ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г.

 

Приемен изпит по биология за специалности „Медицина” и „Фармация“ – 21.03.2020 г.

Приемен изпит по химия за специалности „Медицина” и „Фармация“ – 05.04.2020 г.

Приемен изпит по биология за специалностите с ОКС „Бакалавър” и „Професионален бакалавър” – 22.03.2020 г.

 

Информация за залите се обявява в дните преди изпитите.

Кандидатите заемат местата си от 8:00 до 8:30 ч. Начало на всички изпити в МУ-Плевен - 9:00 ч.

 

Подаване на документи в МУ–Плевен (само работни дни) или онлайн (без почивен ден):

- от 07.03.2020 г. до 01.04.2020 г. за изпита на 05.04.2020 г.

- от 07.03.2020 г. до 18.03.2020 г. за изпитите на 21.03.2020 г. и 22.03.2020 г.

Работно време на Техническата комисия за прием на студенти за специалностите след завършено средно образование в МУ-Плевен: от понеделник до петък: 8.30 – 17.00 ч.

МУ-Плевен организира изнесени изпити по биология за специалностите с ОКС „Бакалавър” и „Професионален бакалавър” по допълнително обявен на сайта на университета график.

Кандидатите, положили успешно предварителни изпити, подават и документи за участие в класирането в сроковете, посочени в таблицата за редовната сесия.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНИ ИЗПИТИ В МУ – ПЛЕВЕН ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 Г. – РЕДОВНА СЕСИЯ

 

Специалност,

ОКС и форма на обучение

Подаване на документи

Приемен изпит

Дата на изпита

Медицина и Фармация – магистър, редовно обучение

15/06 – 27/06/2020

Биология

30/06/2020

Химия

07/07/2020

Медицинска рехабилитация и ерготерапия – бакалавър, редовно обучение

Опазване и контрол на общественото здраве - бакалавър, редовно обучение

Социални дейности в здравеопазването – бакалавър, редовно обучение

Медицинскa сестра – бакалавър, редовно обучение

Акушерка – бакалавър, редовно обучение

Медицински лаборант - професионален бакалавър, редовно обучение

Рентгенов лаборант - професионален бакалавър, редовно обучение

Социални дейности – професионален бакалавър, редовно обучение

Помощник- фармацевт – професионален бакалавър, редовно обучение

Медицинска козметика – професионален бакалавър, редовно обучение

15/06 – 16/07/2020

(в работни дни и на 20/06/2020 и 27/06/2020)

Биология

21/07/2020

Управление на здравните грижи – бакалавър, задочно обучение

17/02 - 23/07/2020

Писмен изпит

27/07/2020

Устен изпит

28/07/2020

Управление на здравните грижи – магистър, задочно обучение

17/02 - 23/07/2020

Писмен изпит

27/07/2020

Обществено здраве и здравен мениджмънт –

магистър, дистанционно обучение

17/02 - 23/07/2020

Устен изпит

28/07/2020

Медицинска рехабилитация и ерготерапия –

магистър, задочно обучение

17/02 - 23/07/2020

Устен изпит

28/07/2020

 

 

Телефони за справки и информация:

064/884 130 – Учебен отдел на МУ–Плевен, етаж 2, Ректорат, ул. Св. Кл. Охридски № 1

064/800 001 – Студентска канцелария факултет „Медицина“, офис на бул. Хр. Ботев № 74 (До офиса на Райфайзенбанк)

064/884 320 – Факултет „Фармация“, етаж 3, Студентска канцелария

064/884 237 – Факултет „Обществено здраве”, бул. Русе № 38 (срещу х-л „Балкан”), етаж 3, Студентска канцелария

064/884 155 – Факултет „Здравни грижи”, бул. Русе № 38, етаж 3, Студентска канцелария.

064/884 142 – Медицински колеж, бул. Русе № 38, етаж 4, Студентска канцелария.

 

Работно време на Техническата комисия за провеждане на приема за специалностите след завършено средно образование:

На посочените в Графика дати – в дните от понеделник до събота: 8.30 – 17.00 ч.

 

Въпроси към Техническата комисия за прием на студенти след завършена степен на висше образование: 064/884 237

Транспорт: От ж.п. гара и автогара – тролейбуси № 5 и 9, спирка Медицински университет, хотел “Балкан”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Гласували: 2, Оценка: 4.5